Vydání obchodních podmínek

Obchodní podmínky PANORAMY se týkají dodávek stavebních prací od 1.11.2018.