info

SPOLEČNOST EG.D, a.s. OZNAMUJE PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy (rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací) bude přerušena dodávka elektrické energie v některých částech města Uherský Brod.

Dále jsou uvedeny den, hodina a určení místa přerušení dodávky elektřiny.

Dne 8. července 2024 (pondělí) od 07:30 do 11:30

Číslo odstávky 240275912

Ulice 9. května; Antonína Dvořáka; Bedřicha Smetany (č.p. 1121); Na Dlouhých; Svatopluka Čecha (č.p. 1110, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1137, 1601); U Stadionu.


Dne 12. července 2024 (pátek) od 07:30 do 14:30

Číslo odstávky 240289382

Ulice Brodská (č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 117, 209, 239, 243, 245, 277, 311, 383, 384, 386, 418); Dolní; Jabloňová (č.p. 270, 423); Průhon; V Kútě.


Dne 23. července 2024 (úterý) od 07:30 do 14:30

Číslo odstávky 240312042

Ulice Bedřicha Smetany (č.p. 1041, 1169, 1181, 1258, 1327, 1337, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 2318); Brodská (č.p. 26, 27, 77, 78, 222, 223, 224, 226, 233, 235, 236, 237, 242, 249, 258); Františka Bára; Františka Janáčka; Františka Kožíka; Jabloňová (č.p. 248, 275, 379, 380, 390, 391, 403, 409, 411, 417, 424, 426, 428, 2301, 2332, 2333, 2343, 2355, 2372, 2381, 2455, 2470, 2471, 2482, 2496, 2500, 2516, 2522, 2530, 2534, 2537); Jana Švermy; Jaroslava Hlobila; Jiráskova; Josefa Herčíka; Ke Hřišti; Na Chmelnici; Na Láně; Nerudova; Pod Valy; Sluneční; Svatopluka Čecha (č.p. 309, 714, 743, 748, 980, 1005, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1025, 1027, 1028, 1280, 1292, 1305,1324, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1364, 1365, 1392, 1528, 1740, 1759, 1837, 2302, 2374, 2578); Tovární; U Zastávky; U Žlebu; Údolní; Vinohradská; Za Zahradami.


Dne 30. července 2024 (úterý) od 07:45 do 14:30

Číslo odstávky 240328072

Ulice Bedřicha Smetany, Brodská, Františka Bára, Františka Kožíka, Františka Janáčka, Jabloňová, Jana Švermy, Jaroslava Hlobila, Jiráskova, Josefa Herčíka, Ke Hřišti, Na Chmelnici, Na Dlouhých, Na Láně, Nerudova, Pod Valy, Sluneční, Svat.Čecha, Tovární, U Zastávky, U Žlebu, Údolní, Za Zahradami.


Dne 31. července 2024 (středa) od 07:30 do 14:30

Číslo odstávky 240320402

Ulice Sadová.


Odběrná místa SBD Panorama:

• EAN 859182400200828560, Adresa: Brodská 66, Havřice, 688 01 Uherský Brod
• EAN 859182400200828546, Adresa: Brodská 117, Havřice, 688 01 Uherský Brod

• EAN 859182400200824364, adresa: Na Chmelnici 2019, 688 01 Uherský Brod
• EAN 859182400200825583, adresa: Na Chmelnici 2020, 688 01 Uherský Brod
• EAN 859182400200825682, adresa: Na Chmelnici 2021, 688 01 Uherský Brod


Poznámka:
Výčet popisných čísel konkrétních domů je pouze orientační.
Podrobnosti o odstávkách jsou uvedeny na webu distributora:
EG.D, a.s. – odstávky

Obyvatelé našeho královského města naleznou další detaily v textu zpráv
„Upozornění na odstávku elektrické energie“ na internetových stránkách města Uherský Brod

Datové zprávy EG.D, a.s. jsou vyvěšeny pod textem „Přerušení dodávky elektrické energie“, kategorie „Důležitá oznámení“ na elektronické úřední desce města Uherský Brod


Důležité upozornění

  • Kvůli bezpečnosti prosím přistupujte ke všem zařízením i během odstávky elektřiny, jako by byla pod proudem.
  • Jestliže plánujete v době přerušení dodávky elektřiny použít vlastní náhradní zdroj, napřed se s námi na tom prosím domluvte.
  • V případě využití elektřiny vyrobené z FVE je nutné, abyste zamezili v ohlášeném termínu a času plánovaného bezproudí dodávce elektřiny do naší sítě z důvodu bezpečnosti našich montérů. Použití tohoto zdroje nám předem nemusíte hlásit.

Pokud máte jakékoliv otázky, volejte na Nonstop linku EG.D 800 225 577, rádi Vám pomůžeme.

Technická poznámka:
EG.D, a.s. (dříve E.ON Distribuce) provozuje a vlastní elektrickou distribuční soustavu na jižní Moravě a v jižních Čechách elektrickou a plynovou distribuční soustavu. Vlastní a udržuje data o přenosových sítích.
EG.D, a.s. náleží do skupiny podniků E.ON v České republice, která je 100% ovládána firmou E.ON SE se sídlem v Essenu (spolková republika Německo).


[VB]

Loading