Informace o nasmlouvaných cenách elektrické energie pro společné prostory domů  a plynu pro ohřev vody a vytápění

Rádi bychom touto cestou informovali družstevníky a klienty naší společnosti o vývoji cen nasmlouvané elektrické energie a plynu pro SBD Panorama v letech 2011 – 2020.

Považujeme za důležité uvést, že pro rok 2018 máme vyjednané ceny elektřiny v částce 937 CZK za 1 MWh a plynu  412 CZK za 1 MWh.
Ve srovnání s aktuální cenou elektrické energie (1 400 CZK za 1 MWh)  a cenou plynu (654 CZK za 1 MWh) lze jednoznačně konstatovat, že fixace cen těchto komodit byl správný krok, který přináší družstevníkům a klientům naší společnosti velké finanční úspory.

Níže je uveden grafický přehled vývoje nasmlouvaných cen energií do roku 2020.

elektrina11-20

Cena nasmlouvané elektrické energie v letech 2011 až 2020.

plyn11-20

Cena nasmlouvaného plynu v letech 2011 až 2020.

273 x celkem, 1 x tento týden