Nová pravidla pro udělení souhlasu k podnájmu

NOVINKA. Změna pravidel pro skládání ručební jistiny při podnájmu bytu:

1. Při udělení souhlasu se prověřuje bezúhonnost podnájemníka(ů) – zda v minulosti nenarušoval soužití v domě, nepoškozoval byt a společné části domu.

2. Žadatel o vydání souhlasu k podnájmu uhradil administrativní poplatek.

3. V případě prokázání, že platby nájmu a za plnění spojená s úžíváním (služby) jsou nadále realizovány členem-nájemcem, dále člen-nájemce minimálně po dobu 3 let před podáním žádosti o schválení podnájmu nedlužil – není třeba složit ručební jistinu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a plnění poskytovaných s užíváním (služeb).

259 x celkem, 1 x tento týden

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář