info

NOVÁ SAZBA POPLATKU ZA ODVOZ ODPADU OD 1. 1. 2021

[Aktualizováno: 15.01.2021]

Zastupitelstvo města Uherský Brod schválilo na svém zasedání 14. 12. 2020 změnu „poplatku za popelnice“, t.j. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Původní poplatek ve výši 500,- Kč na poplatníka (platilo od roku 2010) se od 1. 1. 2021 zvyšuje na 660,- Kč )*, což je zvýšení o 32% původní částky.

)* Pro občany starší 70ti let se uplatní sleva 100,- Kč.

Podrobnosti jsou v obecně závazné vyhlášce (OZV) č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2019 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ (usnesení 359/Z14/20)
Text vyhlášky (soubor PDF)
Brodský zpravodaj číslo 1/2021 (formát PDF)

HARMONOGRAM SVOZU PRO OBDOBÍ 01.01.2021 – 31.12.2021

[Aktualizováno: 05.01.2021]

nový časový rozvrh a plán svozu v PDF formátu

Nakládání s domovním odpadem v době výskytu viru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19
… …

Systém nakládání s odpady na webu:

Poplatky za odpady od roku 2021 – zjednodušení, nebo komplikace?

Obyvatelé našeho královského města naleznou další informace na internetových stránkách města Uherský Brod:

Důležité upozornění – výměna popelnic (29.5.2019)
Technické služby Uherský Brod (TSUB) – Komunální odpady

[VB]

Co se píše jinde

Články na podobné téma: