Výběr podle doby výstavby (podle popisných čísel vzestupně)

Černobílé album 1: sídliště Pod Vinohrady – 1. etapa

(od ulice Hlavní na východ k Těšovu); ulice Hlavní, Větrná a ZŠ Pod Vinohrady

Černobílé album 2: sídliště Pod Vinohrady – 2. etapa

(od ulice Hlavní na západ k centru města: náměstí 1. máje, Obchodní)

sídliště Pod Vinohrady v současnosti

Loading