infoPoslední aktualizace 01. 03. 2024

Stát spustil kampaň k přechodu na DVB-T2
Oficiální informační web

Další odkazy:
Všechny články o DVB-T2 na Lupě
Informační systém ČTÚ pro zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání
Přehled programů v STA

POZEMNÍ VYSÍLÁNÍ – VYSÍLAČE
ČTÚ – databáze: Přehled rozhlasových vysílačů
Parabola: Přehled rozhlasových vysílačů (TV / rozhlas, ČR / okolí)


Kromě televize se do digitálního vysílání přesouvá i rozhlas.
Stránky o digitálním rozhlase (DAB+) v ČR
Všechny články o DAB/DAB+ na Lupě
Dne 31. 12. 2021 definitivně skončí vysílání Radiožurnálu na dlouhých vlnách
ikonický moravský vysílač Topolná
Ve stejný den přestanou fungovat vysílače ČRo2 a ČRoPlus na středních vlnách.


Ke stále častěji se opakujícím dotazům k přechodu na DVB-T2 odpovídáme:
Divákům využívajícím individuální příjem stačí koupit nový přijímač, ať už ve formě televizoru, nebo set-top boxu.
Obyvatelé větších domů, kteří jsou odkázáni na společné televizní antény, budou muset zavolat specializované servisní firmy a požádat je o výměnu kanálové vložky. K programům šířeným z hlavní stanice, společné pro skupinu bytových domů, lze doplnit i vybrané kanály satelitní televize. Podrobnější odpověď viz následující text:

Pořizování Set-top boxů – aktualizováno 9.6.2019 (soubor PDF, nové okno)


Co je DVB-T2 … viz připojený text pana Ing. Radka Hložka z 30.5.2019:

Otázky a odpovědi k DVB-T2 (soubor PDF, nové okno)


V současné době je v České republice připravován přechod zemského digitálního televizního vysílání ze současného systému DVB-T na kmitočtově efektivnější systém DVB-T2. Nový systém umožní nabídnout divákům příjem programů ve vysokém rozlišení, popř. dále rozšířit programovou nabídku a současně uvolnit část rádiových kmitočtů pro další rozvoj mobilních sítí elektronických komunikací sloužících pro vysokorychlostní přístup k internetu.
Současně využívaný způsob šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T bude ukončen v návaznosti na předcházející souběžné vysílání systémů DVB-T a DVB-T2 přibližně v roce 2020.
Český telekomunikační úřad v této souvislosti upozorňuje širokou veřejnost, aby při nákupu nového televizního přijímače věnovala zvýšenou pozornost technickým parametrům takového nového přijímače. V České republice se pro zemské digitální televizní vysílání DVB-T2 předpokládá využití moderního systému kódování označeného jako H.265 nebo také HEVC. Odkaz na stránky ČTÚ:

Doporučení k výběru přijímače


Druhá vlna digitalizace, tedy přechod na úspornější formát zemského televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC, je vynuceným procesem vzniklým na základě rozhodnutí Evropské komise. Jeho účelem je uvolnění pásma v rozsahu od 694 do 790 MHz, které v současnosti využíváno pro televizní vysílání. Po jeho ukončení, plánovaném na rok 2021, připadnou uvolněné frekvence formou dražby vybraným mobilním operátorům pro další rozvoj širokopásmového internetu.
Přechod na nový standard zemské televize DVB-T2/HEVC


Bytová družstva a společenství vlastníků by si měla nechat předložit nabídky na úpravu anténních rozvodů od více servisních firem a sehnat si aktuální a objektivní reference nejen na internetu, ale i od jiných bytových domů.
Samozřejmě nejlepší je dlouhodobý vztah s osvědčenou servisní firmou, resp. servisním technikem. Nabídky by měly být správně odborně specifikovány, měly by obsahovat vhodné, tj. kompatibilní a perspektivní technologie umožňující u televizního diváka příjem ve standardu DVB-T i DVB-T2, a u DVB-T2 i v budoucnosti.
Dodané nabídky by měly také obsahovat minimálně dvouleté záruční podmínky a kvalitní pozáruční servisní podporu.
Jak probíhá úprava společných anténních rozvodů?
Přechod na DVB-T2: Jak upravit společné antény v domech a kolik to stojí?


[VB]

Loading