Bytová výstavba

Pociťujete nedostatek pozemků pro bytovou výstavbu v Uherském Brodě?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Je pro Vás zajímavá lokalita Olšava v Uherském Brodě ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jste schopni složit jednorázovou částku 20% pořizovacích nákladů bytu tj. 800 – 1 mil. Kč ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Uvažovali byste o pořízení bytu prostřednictvím nové družstevní výstavby v Uherském Brodě?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Máte zájem o družstevní bytovou výstavbu resp. pořízení bytu formou konkrétních )* splátek?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

)* Na začátku složíte 20% částky na pořízení bytu a zbytek splatíte družstvu formou měsíčních splátek po dobu 25 let.


Je pro Vás přijatelná měsíční platba vč. všech služeb v částce cca 15 000 Kč )* ?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

)* Pro byt 2+kk (obytná plocha 51,46 m2, balkon 4,88 m2, sklep 3,32 m2)

Čistota a pořádek v domě

Provádíte úklid bytového domu vlastními silami?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Uvažujete o úklidu externí firmou?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Činnost SBD

Jste dostatečně informováni o činnosti SBD Panorama?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Správu vašeho domu vykonává SBD Panorama. Jste spokojeni s činností SBD ve funkci správce?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jste spokojeni s přístupem pracovníků SBD při osobním jednání?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Správu vašeho domu vykonává jiný subjekt. Uvažujete o změně správce?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obecné dotazy

Líbí se Vám web Panorama?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Máte další připomínky a náměty?