Pokladna již neslouží pro úhradu plateb nájemného a ani úhrad za bydlení od vlastníků bytů!

Nájemné lze uhradit:

  • Převodem z účtu
  • Inkasem z účtu
  • Poštovní poukázkou
  • Sdruženým inkasem (SIPO)

Číslo účtu SBD Panorama: 1039628/0300, banka ČSOB a.s., Uherský Brod, nám. T. G. Masaryka

Osobně v pokladě lze platit pouze zvláštní poplatky, případně splácení dluhů.

Loading