Energetické úspory v bytových domech

Prodloužení programu Energeticky úsporné bydlení (dotace IROP) do 29.11.2020