Energeticky úsporné bydlení (EÚB) – zjednodušený název pro snížení energetické náročnosti bytových domů, v rámci kterého je možné žádat o podporu v IROP (Integrovaný regionální operační program). Cílem je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života.
Jde například o zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla.

Oprávnění žadatelé:

  • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících;
  • Společenství vlastníků jednotek;
  • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb. (o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev …).

Zahájení příjmu žádostí: 2. 2. 2018
Aktualizace: Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2020

Mezi novinky patří zejména:

  • nižší počet povinných indikátorů – některé budou sledovány pouze interně, což znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno;
  • oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;
  • změna (zmírnění) definice bytového domu – nyní je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky.

Podrobněji na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Informační brožura (soubor PDF, 717KB)

Informační leták (soubor PDF, 4MB)


[VB]

Loading