Vážení přátelé,

v souvislosti s přípravou na zpřísnění pravidel při zacházení s osobními údaji členů-nájemců a klientů, tedy vydávání potvrzení o bezdlužnosti, případně další potvrzení pro dispozice s družstevním podílem, nebo nakládáním s vlastnickým právem k jednotce, bude nutné, aby žadatelé o vydání těchto dokumentů byli přímo osoby, které dokumenty žádají, nebo se musí zastupující osoby prokázat zplnomocněním, které zůstane uloženo u kopií vydaných dokumentů včetně potvrzení o jejich převzetí, nebo doručení po zaslání poštou. Nové pravidla (GDPR) kladou důraz na administraci „kdy a komu bylo sděleno co“, „kdo a kdy si to převzal nebo bylo doručeno“. V případě osobního jednání bude nutné o obsahu poskytnutých informací, pokud se nebudou týkat, konkrétní osoby, které se informace týkají, učiněn protokol, který bude nutné evidovat a schraňovat.

Omlouvám se tak za to, že se doba vyřizování prodlouží z důvodu nalezení nejoptimálnějších postupů a odstranění prvostních zmatků, omlouvám se za zvýšení administrativní náročnost především v podobě tištěných papírů, které bude nutné archivovat s všemožnými podpisy. (Ze správní budovy budeme mít obrovský sklad papírů, nebo jednu velkou počítačovou budovu spotřebovávající mraky elektřiny pro uchovávání všech těch lejster v elektronické podobě).

Děkuji komisi Evropského parlamentu za „zvýšení“ produktivity práce a „snížení“ administrativní náročnosti a „snížení“ nákladů na administrativu. A vám všem za pochopení.

Ing. Vladimír Vaculík

Loading