info

Úprava předpisu úhrady záloh od 1. 1. 2023 v položkách tepla

Vážení uživatelé bytových jednotek,

od počátku roku 2022 jsme svědky rozkolísanosti energetických vstupů, zejména cen zemního plynu a elektřiny. Zvýšení cen se nevyhne ani největšímu dodavateli tepelné energie v Uherském Brodě – společnosti REGIO UB, s.r.o (dále REGIO).

I přes „zastropování“ cen plynu a elektřiny Nařízením vlády č. 2022-298 předpokládá vedení společnosti REGIO výrazný nárůst ceny tepla, dodaného od 1.1.2023.

Vzhledem k tomu, že do některých bytových domů SBD Panorama je dodávána tepelná energie (topná voda pro topení – TV a přípravu teplé užitkové vody  – TUV) prostřednictvím blokové kotelny společnosti REGIO, očekáváme od počátku roku 2023 zvýšení ceny tepla.

Jedná se o 1577 bytů ve 48 domech s čísly popisnými 1556, 1557, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1813, 1811, 1812, 1818, 1819, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1938, 1829, 1830, 2071, 2072, 2154, 2155, 2156, 2157, 2171, 2172, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 a nebytové prostory ve vlastnictví SBD Panorama ve výškovém domě č.p. 1571.

Jde přibližně o 2,6 x vyšší cenu tepla ve srovnání s posledním vyúčtovaným rokem. Předpis úhrad platný od 1.1.2023 zohledňuje předpokládané zvýšení cen tepla a teplé vody tak, aby vaše zálohy na energie odrážely tento cenový růst a nedocházelo k velkým nedoplatkům při ročním vyúčtování služeb.

Celý text sdělení předsedkyně družstva je dostupný zde na webu soubor PDF


[VB]

Loading