Oznámení

Na srpnovém zasedání schůze představenstva PANORAMA, stavební bytové družstvo, byla s účinností od 1.9.2022 zvolena nová předsedkyně představenstva a předsedkyně družstva Ing. Dana Macková.

Paní Ing. Dana Macková, dlouholetá členka představenstva, převzala agendu stavebního bytového družstva po Ing. Otakaru Mahdalovi, MBA.

Pan Otakar Mahdal, který byl ve funkci od 18. 6. 2018, se rozhodl odstoupit z funkce předsedy SBD  a udělat ve svém profesním životě změnu – nadále však zůstává členem představenstva PANORAMA, stavební bytové družstvo.


[VB]

Loading