info

Zveme všechny delegáty na řádné shromáždění delegátů PANORAMY SBD

které se uskuteční v pondělí dne 19. 6. 2023 ve velkém sále  Domu kultury,  Mariánské náměstí č.p. 2187  v Uherském Brodě od 16.00 hodin (prezence od 15:30 hodin).

Podmínky účasti, program a další údaje jsou v textu pozvánky:
Pozvánka na řádné SD dne 19. června 2023

UB dum kultury


[VB]

Loading