info

Téma: Ceny a úspory energie, dotační politika


Čtvrtletník „Energeticky soběstačné budovy“ je v čísle 2/2023 věnován solární energii.
Prohlédnout si jej můžete zde.
Zejména v souvislosti se zjednodušením povolovacího řízení pro obnovitelné zdroje do 50 kW jsou zajmavé články:

  • Montáž výroben elektřiny z OZE s instalovaným výkonem do 50 kW
  • Nejčastější chyby při plánování fotovoltaiky u novostaveb

Požární bezpečnosti se věnuje příručka „Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence“, vydaná ve spolupráci firem Photon Energy Operations, Solární asociace, HaZS Středočeského kraje a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Praha (UCEEB).


Země Evropské unie odhlasovaly poplatek za emise z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027 a konec bezplatných povolenek v roce 2034.

Z českých europoslanců změny v systému emisních povolenek přivítal Luděk Niedermayer (TOP 09, EPP), podle kterého opatření povedou ke snížení emisí.
Klíčové je podle něj to, že vlády musí příjmy z emisních povolenek použít na opatření související s klimatem. „V minulosti totiž řada zemí používala příjmy k financování rozpočtu,“ podotkl.

Podle Dity Charanzové (ANO, ALDE) ale nový systém zpoplatnění z vytápění budov povede ke zvýšení cen energií.

Všechny změny pravidel podpořila jasná většina členských zemí, pouze Polsko bylo podle webových stránek Rady EU u většiny schvalovaných norem proti nebo se zdrželo hlasování.

Podrobněji v článku
Rozhodnuto. EU zpoplatní emise z vytápění budov a silniční dopravy


Komunitní energetika nebude pro všechny

Každý, kdo se bude chtít podělit o vyrobenou energii, musí založit právní subjekt a vést účetnictví. Výdaje a papírování navíc tak čekají i na ty, kteří by chtěli sdílet elektřinu například v rámci rodiny, a to i zdarma. Nebo třeba pro městský byt vyrábět elektřinu na chalupě, pokud má každá nemovitost jiného vlastníka – viz článek zde na Lidovkách.

Přitom právě tyto možnosti byly největšími taháky, o nichž se v souvislosti s komunitní energetikou /* mluvilo.

„Sdílení elektřiny bude umožněno mezi subjekty, které tvoří právnickou osobu – energetické společenství. Tento požadavek je implementován z legislativy EU,“ potvrdila Miluše Trefancová z ministerstva průmyslu a obchodu.

Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů Štěpána Chalupy jde o zbytečnou administrativu.

/* O komunitní energetice píšeme níže v tomto příspěvku.


Europoslanci v úterý dne 14. 3. 2023 schválili významné změny týkající se budov. Majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost, a to podle kategorií, které si určí členské země. Revize směrnice o energetické náročnosti budov je součástí balíčku „Fit for 55“, který stanoví vizi dosáhnout postupnými kroky do roku 2050 nulových emisí.

To by pro většinu majitelů domů znamenalo nutnost realizovat poměrně rozsáhlou rekonstrukci. Podle Evropským parlamentem schválené směrnice tak musejí do roku 2030 projít rekonstrukcí všechny budovy, které mají energetickou náročnost F a G. Do roku 2033 projdou rekonstrukcí také budovy s náročností E.

Nově postavené objekty pak musí být od roku 2028 (veřejné budovy) resp. 2030 (všechny budovy) plně bezemisní. Pokud by se tak nestalo, může stát majiteli nemovitosti uložit pokutu. Všechny země EU budou muset zajistit, aby se ustoupilo od používání fosilních paliv v systémech vytápění u nových budov a budov, které procházejí význačnou renovací. Fosilní zdroje by měly být zcela vyřazeny do roku 2035.

Podrobněji viz odkazy:

Balíček „Fit for 55“
Infografika: Zvyšování ekologičnosti budov v EU
Energetická náročnost budov
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)


Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chystá největší reformu daně z přidané hodnoty za posledních osm let. Místo dvou snížených sazeb 10 a 15 procent by lidé měli za rok platit jen jednu ve výši 13 nebo 14 procent. Tato jediná snížená sazba by pak existovala vedle současné základní sazby DPH ve výši 21 procent. Ministr předpokládá, že se tím zvýší příjmy rozpočtu a celý systém se zjednoduší – viz zde na webu ČT.

V ohrožení je cena tepla z centrálních tepláren, u které se uplatňuje druhá snížená sazba DPH (10 %) a také léky, vodné a stočné, potraviny pro malé děti, čistění vnitřních prostor v domácnostech, nekomerční knihy apod. – viz Sazby DPH – tabulka produktů a služeb.


Poté, co se EU za předsednictví ČR úspěšně podařilo zdražit benzin, naftu a topení plynem nebo uhlím (t.j. dopravu a vytápění) prostřednicvím zvýšení cen emisních povolenek, navrhuje ministr Síkela levnější teplo pro domácnosti v novém programu podpory tepláren. Některé kroky vlády této republiky lze opravdu velmi obtížně pochopit zdravým rozumem.

MPO připravilo podporu tepláren podle „Dočasného krizového rámce“. Žádat o dotaci bude držitel licence na výrobu tepelné energie, který bude povinen podporu v plné výši přenést ve formě snížené jednotkové ceny tepelné energie na zákazníky včetně domácností

„Uvědomujeme si, že nárůst cen energií se promítá také do cen dodávek tepla domácnostem. Proto přicházíme s novým programem, ve kterém mohou teplárny žádat o podporu, aby nepřenášely na zákazníky zdražování,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Na program je připraveno 17 miliard korun. Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže požádáme v průběhu ledna 2023 o notifikaci u Evropské komise.“

Letos se i kvůli ruské agresi na Ukrajině zásadně zvýšil počet cenových lokalit, kde se cena tepla pohybuje nad úrovní 1 000 Kč/GJ bez DPH, a to mezi únorem a prosincem o 107 cenových lokalit. V únoru 2022 bylo takových cenových lokalit 238, v prosinci 2022 už takových lokalit bylo 345.
Poznámka [VB]: Firma REGIO UB očekává od počátku roku 2023 zvýšení ceny tepla na 1 636 Kč / GJ z původních 617 Kč / GJ (bez 10% DPH).

Program je zpracován podle „Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině“, a takový postup v teplárenství doporučila Evropská komise. Podle tohoto aktuálně platného rámce je podporu možné poskytnout do 31. prosince 2023.

Předmětem podpory budou způsobilé výdaje, kterými bude část nákladů na výrobu tepla dodaného do soustavy zásobování tepelnou energií za měsíce únor až prosinec roku 2022 nebo rok 2023 a jejich zvýšení oproti roku 2021. Držitelé licencí na výrobu tepla budou moci o dotaci žádat po notifikaci v rámci dotační výzvy, kterou vypíše Ministerstvo průmyslu a obchodu. Finanční pomoc teplárny následně v plné výši promítnou do ceny za dodávky tepla.

K programu budou vyhlášeny minimálně dvě výzvy, jedna pro období od 1. února 2022 do 31. prosince 2022, druhá pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Podrobněji viz odkazy:

Rozšířené povolenky lidem zdraží benzin i topení
Ceny emisních povolenek v EU jsou po dohodě ze summitu na rekordu
Díky obrovskému úsilí českého předsednictví se podařilo zpřísnit trh s emisními povolenkami
Vláda schválila další kroky na podporu domácností i firem s cenami energií …
Levnější teplo pro domácnosti (tisková zpráva MPO)


Poslanecká sněmovna schválila 14.12.2022 ve 3. čtení novelu energetického zákona, zjednodušující povolovací řízení pro obnovitelné zdroje do 50 kW.
V doplňovacích ustanoveních je mimo jiné uvedeno:
– Ministerstvo stanoví vyhláškou
požadavky na bezpečnou instalaci v případě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW.
– Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
stavební úpravy nezbytné pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.


Energetický regulační úřad (ERÚ) na svém webu oznámil hodiny, ve kterých musí dojít v souladu s nařízením EU v ČR ke snížení spotřeby elektřiny v průměru o 5 procent.

Pracovní dny 9:00–10:00; 13:00–14:00; 16:00–17:00
Nepracovní dny 11:00–12:00

Nařízení stanoví dva cíle v oblasti spotřeby elektřiny:

  • prvním je dobrovolné snížení hrubé spotřeby elektřiny o 10 %,
  • druhým povinné snížení spotřeby elektřiny v průměru o 5 % v době odběrové špičky.

Dobu špičky stanoví každý členský stát samostatně, musí se ovšem jednat o nejméně 10 % hodin v období od 1. prosince 2022 do 31. března 2023.
Během těchto hodin jsou poté členské státy povinny spotřebu snížit v průměru nejméně 5 % za hodinu.
Hodiny představující dobu špičky mohou být v průběhu doby účinnosti čl. 4 nařízení Rady (EU) o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie, tj. do 31.03.2023, měněny.
Věnujte pozornost aktuálně platným sdělením na webu ERÚ.Komunitní energetika

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu, která umožní sdílení vyrobené energie.
Tato novela umožní rozvoj takzvané komunitní energetiky, která pomůže domácnostem, obcím i firmám usnadnit výrobu vlastní energie především z obnovitelných zdrojů. Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. Věříme, že novela také povede k rozvoji obnovitelných zdrojů a s tím i posílení energetické nezávislosti České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Základem novely komunitní energetiky budou takzvaná energetická společenství, jejichž členové budou mezi sebou navzájem moci sdílet energii, kterou si vyrobí. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek (SVJ), domácnosti, obce, školy, úřady nebo například celé malé podniky. Hlavním účelem společenství není vytvářet zisk, ale poskytovat environmentální, hospodářské nebo sociální přínosy svým členům nebo územím, kde provozuje svou činnost. Toto společenství elektřinu bude podle zákona vyrábět, spotřebovávat a sdílet.
Poznámka (VB):
Komunitní sdílení energie může vymyslet jenom bankéř a ekonom Síkela. Jako elektrikář si dovedu představit ostrovní provoz fotovoltaické elektrárny – nevím však, jak si mezi sebou budou natahovat jednotlivá SVJ energetická vedení, aby se o energii podělila.
Uvádí se příklady:
SVJ nebo například bytové družstvo si na střechu bytového domu nechá nainstalovat solární elektrárnu. Elektřinu, kterou tato elektrárna vyrobí, následně sdílí jednotlivé domácnosti, které jsou zahrnuty do energetického společenství. Tato elektřina pak může být doplňkem k odebrané elektřině jednotlivých domácností a sníží jim účty za elektřinu.
Obec si pořídí vlastní solární nebo větrnou elektrárnu, kterou napojí na místní distribuční síť. Elektřinu, kterou vyrábí, pak může dodávat vybraným odběratelům zahrnutým do energetického společenství – primárně úřadům, školám, sportovním halám a dalším. Takto vyrobená elektřina může členům energetického společenství nahradit část jejich spotřeby elektřiny.
Technicky si neumím představit, jak budou SVJ značkovat jednotlivé elektrony a spotřebovávat jenom ty komunitně sdílené. Stejně všechno půjde přes distribuční síť, která již nyní ve značné míře trpí nežádoucími přetoky krátkodobých obnovitelných zdrojů.Zastropování cen energií
Vláda vydala nařízení 298/2022 Sb., ve kterém na období od 1. 1. do 31. 12. 2023 stanovuje maximální ceny za dodávku elektřiny a plynu, kterými se dodavatelé musí řídit.
Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023.

V praxi to znamemá, že ceny za energie budou nejméně 3x až 6x vyšší než ty, které platili odběratelé dosud za fixované (termínované) smlouvy – což se promítne nejen do cen tepla a teplé vody pro dálkové vytápění, ale do cen všech výrobků.

Poznámka:
Aktuální míru inflace a její vývoj v ČR můžete sledovat zde.

Podle statistiky Eurostatu jsou ceny elektřiny v ČR nejvyšší z EU – viz Ceny elektřiny a plynu v 1. pololetí roku 2022.
Děkujeme, pane premiére!

Maximální ceny za dodávku od 1. 1. 2023

Elektřina:
6 050 Kč / MWh … (6,050 Kč / kWh)
1 680,55(5) Kč / MJ … (1, 68055(5) Kč / kJ)

Plyn:
3 025 Kč/ MWh … (3,025 Kč / kWh)
840,277(7) Kč / MJ … (0,840277(7) Kč / kJ)

Stálý měsíční plat pro elektřinu i plyn: 157 Kč
Tyto ceny jsou včetně DPH, ale bez poplatků za distribuci.
Uvedená cena u elektřiny platí na odběr ve vysokém i nízkém tarifu.

Tyto maximální ceny se vztahují na veškeré odebrané množství elektřiny v odběrných místech, která jsou připojená na hladině nízkého napětí.
U plynu je podmínkou roční spotřeba do 630 MWh.


Úsporný tarif
Jde o jednorázový státní příspěvek na platby za elektřinu. Jeho výši i to, jak ho jako dodavatelé energií svým zákazníkům poskytují, určuje nařízení vlády č. 262/2022 Sb.

Příspěvek automaticky získá každá domácnost, která odebírá elektřinu. Nevztahuje se na podnikatele, tarify na dobíjení elektromobilů D27d a domácnosti s víkendovou sazbou D61d.
Konkrétní částka, o kterou se sníží náklady na elektřinu, závisí na distribuční sazbě (najdete ve smlouvě a na faktuře).

Výše příspěvku pro jednotlivé distribuční sazby E.ON:

Distribuční sazba Výše příspěvku
D01d, D02d, D25d 3 500 Kč
D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 2 000 Kč


Vláda schválila novelu, která zjednoduší povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje – viz tisková zpráva MPO „Domácnosti či firmy si tak budou moci pořídit bez licence elektrárny s až pětkrát větším výkonem než dosud. Majitelé nově také nebudou muset žádat o stavební povolení, které je v současnosti nutné u elektráren s výkonem nad 20 kW,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Novelou energetického zákona chceme vzhledem k aktuální energetické situaci podpořit větší využívání obnovitelných zdrojů a snižovat tak energetickou závislost na Rusku.“


Zlatá slova premiéra – do kamene tesat …
„Je důležité, abychom se nesmířili s tím, že máme dost energií. Ale abychom se všichni snažili s těmi energiemi dobře hospodařit, zacházeli s nimi šetrně a kde to je možné, tak jejich spotřebu snižovali. Budu trvat také na tom, aby příkladem šly instituce státu,“ uvedl premiér Petr Fiala.


REÚSS zpracoval (25.8.2022) „Srovnání nákladů na dodávky zemního plynu v roce 2022 a 2023“
odkaz zde (soubor PDF)


Kolik budou slevy na energie? Máme podrobnosti … píšou Novinky 27.8.2022
Otázky a odpovědi k úspornému tarifu … na stránkách MPO
Deštník proti drahotě: vládní program plošné i cílené pomoci … vláda ČR – tisková zpráva
Prováděcí právní předpis k paragrafu 11r až 11u zákona č. 232/2022 Sb. … portál ODok
Příspěvek na elektřinu, zemní plyn a teplo … portál ODok


Informační systém ODok / eKLEP provozuje Úřad vlády České republiky.
Vládní dokumenty z eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu) jsou pro veřejnost dostupné v aplikaci eKLEP pro veřejnost (VeKLEP) – zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu.

odkaz na VEKLEP


„Čím méně energií z Ruska spotřebujeme, tím méně jich odtud musíme dovézt. Už nyní je proto vhodná doba se co nejvíce soustředit na dobrovolné, individuální úspory energií. Říkám to už od března, ze začátku se mi mnozí vysmívali, ale dnes se právě úspory staly jedním z hlavních témat po celé Evropě. Energetické úspory jsou tou nejlepší zbraní v naší energetické válce proti Putinovi. A je nejvyšší čas tuto zbraň naplno používat,“ říká ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jozef Síkela.

Vláda chce jít s úsporami energií příkladem. Projednala manuál , který poradí jak na to ve veřejných budovách.


V koupelně 19°, v obýváku a kuchyni 18°, na chodbě 15° a na schodech 10°C. Na tolik by měly teplárny v zimě vyhřívat topení odběratelů, pokud by hrozil nedostatek plynu. Omezení by se ale dotklo i administrativních budov či škol.
S úpravami počítá nová vyhláška, kterou dalo v úterý 9. 8. 2022 do připomínkového řízení ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
Důvodem předložení návrhu vyhlášky je reálný nedostatek zemního plynu a následně dalších fosilních paliv vzhledem k vojenské agresi Ruské federace, jakožto hlavního vnějšího dodavatele zemního plynu, vůči Ukrajině.
Navrhovaná vyhláška si klade za cíl snížení spotřeby zemního plynu a dalších fosilních paliv v budovách při omezení nebo úplném ukončení dodávky zemního plynu do ČR, a tedy vede k úsporám energie včetně úspor na zemním plynu, při zachování minimálních požadavků na tepelnou pohodu a dodávku teplé vody.


Program Nová zelená úsporám, financovaný z Národního plánu obnovy, pomáhá dlouhodobě snižovat náklady na energie. Aktuální růst cen energií výrazně zvyšuje i zájem o dotace na úsporná opatření, jen za prvních pět měsíců tohoto roku požádalo o dotace více lidí než za celý loňský rok. Ministerstvo životního prostředí navíc ještě rozšiřuje pomoc domácnostem. Nově mohou peníze na výměnu nevyhovujícího vytápění získat majitelé bytů v bytových domech i jednotlivě a podpora se rozšiřuje také na majitele tzv. řadových domků evidovaných jako vymezené bytové jednotky.

Ministerstvo životního prostředí reaguje na doporučení Monitorovacího výboru OPŽP a posiluje snahu ČR i členských států EU zvýšit svou energetickou bezpečnost snížením závislosti na dodávkách plynu z Ruska.

Proto dochází k úpravě podmínek kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, konkrétně k navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc korun, tedy na celkových 180 000 Kč. Zároveň vstupuje v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům, a to i v programu Nová zelená úsporám.

Ministerstvo bude u kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

V rámci programu Nová zelená úsporám je poskytována dotace ve výši 50 %. Zde není nutné prokazovat nízké příjmy. S výměnou kotle je možné obdržet dotaci na provedení dalších energeticky úsporných opatření (např. zateplení, výměna oken či instalace fotovoltaických systémů nebo systémů pro využití tepla z odpadní vody.

Dotační výzvy plánují jednotlivé kraje spustit v průběhu letošního května a v červnu by měly začít od občanů přijímat první žádosti o dotace. Už nyní se ale zájemci o dotace mohou předběžně krajům hlásit. O podporu lze přitom požádat i v případě již uskutečněné výměny zastaralého zařízení. Základní podmínkou je, že k výměně došlo po 1. lednu 2021.

DALŠÍ ODKAZY

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
Raketový růst zájmu o NZÚ … v kurzu je fotovoltaika i výměny kotlů
Posun termínu zákazu provozu starých kotlů. Kotlíkové dotace běží dál … .
Operační program „Životní prostředí“
Národní plán obnovy (oficiální stránka)
Plynové kotle už nechceme podporovat, říká ministryně Hubáčková

OPZP01


[VB]

Loading