Panorama SBD Uherský Brod

Správa bytů a objektů

poskytovaná PANORAMOU, stavebním bytovým družstvem:

V oboru realitní činnosti, správy a údržby nemovitostí je standardní náplní našich služeb nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor; dále správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí.
Samozřejmostí jsou komplexní právní, ekonomické, technické a energetické služby pro bytové domy a domy, ve kterých jsou vymezeny jednotky (byty, garáže, ostatní nebytové jednotky).
Po dohodě lze zajistit doplňující služby: úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, domovnická činnost, čištění oken, úklid chodníků a podobně.

Legislativa

 A. Právní činnost:

 1. Zajišťujeme organizačně právní fungování, pořádání shromáždění uživatelů a vlastníků bytů.
 2. Právní pomoc při sjednání dodávek služeb a energií.
 3. Uzavírání smluv ve prospěch společenství a vlastníků.
 4. Vymáhání plnění ze sjednaných smluv především vymáhání dluhů.
 5. Vymáhání plnění ze strany uživatelů a vlastníků bytů včetně úkonů pro soudy, exekutory.
 6. Zpracování komplexní právní dokumentace.

Ekonomika

B. Ekonomická činnost:

 1. Vedení účetnictví dle platných předpisů
 2. Zpracovávání účetní agendy podléhající platným předpisům
 3. Zpracování roční účetní závěrky (zahrnující výkaz zisku a ztrát, rozvahu, přílohu) a daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 4. Přijímání, vystavování, evidence a úhrady faktur
 5. Evidence majetku
 6. Evidence nájemného a příspěvku vlastníků od zpracování předpisu po konečné zúčtování
 7. Mzdová evidence a personalistika (od uzavření smlouvy, zpracování a zaúčtování mezd vč. srážek z nich, přiznání a zúčtování dávek nemocenského, odvody daně a sociálního a zdravotního pojištění, přihlašování, odhlašování, vedení evidenčních listů, archivace)
 8. Informace o stavu dlouhodobé přijaté zálohy (fond oprav)
 9. Získávání úvěrů a správa stávajících úvěrů, dotací

Servis a údržba

C. Technická činnost:

 1. Stavební změny bytových domů – stavební rozšíření jednotek, změna stávajících jednotek, výstavba nových jednotek, revitalizace a rekonstrukce.
 2. Řešení havarijních situací.
 3. Vlastní údržbové středisko se zaměstnanci družstva.
 4. Určení vad staveb a návrhy jejich odstranění. Rekonstrukce a opravy.
 5. Vedení správních řízení spojených se stavební činností.
 6. Sjednávání smluv, kontrola plnění a dozorování provádění stavebních prací.
 7. Organizace pravidelných revizních a servisních činností.
 8. Výzvy k učinění nabídek, výběrová řízení.

Energie

D. Energetická činnost:

 1. Zajištění zpracování PENB.
 2. Výběrová řízení na dodavatele elektrické energie a plynu.
 3. Provozování tepelných zdrojů prostřednictvím Panoramy Tepla a Servisu nemovitostí s.r.o., školení obsluhy, revize, odstraňování vad, administrativní výkazy a hlášení, nákupy paliv, stanovení ceny energie, vyúčtování.

Správní agenda

E. Administrativní činnosti a činnosti plynoucí ze změn legislativy:

 1. Zpracování dokumentů k řešení nových legislativních požadavků, analýza právních změn a jejich dopady.
 2. Vymezení jednotek v domech (na pozemcích), zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě nebo na pozemku.
 3. Zpracování dohody podílových spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti vymezením jednotek.
 4. Vytvoření společenství.
 5. Zpracování stanov společenství, jeho založení a zápis do rejstříku společenství
 6. Přístavba, nástavba, změna vymezení jednotek smlouvou o výstavbě nebo změnou prohlášení vlastníka.

Realitní činnost

Na základě dlouholetých zkušeností v oboru zajišťujeme:

 1. Konzultační činnost pro budoucí uživatele nemovitosti, tj. prohlídka a posouzení stavebně technického stavu, posouzení právních vztahů a vad (omezení vlastnického práva, věcná břemena);
 2. Zpracování „Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově“ včetně provedení vkladu do katastru nemovitostí;
 3. Právní zajištění řešení pohledávek, exekucí, insolvenčních řízení;
 4. Návrh smlouvy rezervační, nájemní, kupní nebo budoucí kupní (smlouva o smlouvě budoucí);
 5. Zajištění znaleckého posudku;
 6. Zastupování klientů při jednání s jinými realitními kancelářemi.

Naše přednosti

Co nabízíme navíc:

 1. Výhodné ceny energií na základě nákupu jejich velkého množství a možnosti výběrových řízení.
 2. Možnost sledování plateb a hospodaření společenství vlastníků prostřednictvím internetu všemi uživateli a vlastníky bytů. Správu domu a bytu z domova.
 3. Výhodné pojištění s využitím pojištění velkého majetku prostřednictvím Svazu českých a moravských bytových družstev. Škodní plnění na nové ceny, finanční limit pro plnění totální škody činí 1,5 miliardy korun.
 4. Havarijní služba, servisní a údržbové práce zajišťované vlastními zaměstnanci, případně smluvními firmami a řemeslníky.
 5. Jsme schopni zajistit dočasné finanční překlenutí spravovaných nemovitostí z důvodu nečekaných výdajů, případně dlužníka ve společenství. Nenabízí žádná jiná konkurenční správcovská firma.
 6. Výkon funkce předsedy společenství vlastníků (detaily budou řešeny ve smlouvě o správě).

Loading