Žádanka – objednávka oprav

Žádanka je základní dokument, kterým vznikne nárok na provedení opravy / úpravy. Bez vyplněné žádanky, podepsané pravomocným zástupcem samosprávy / SVJ včetně otisku jeho razítka, nebude akce zahájena a v žádném případě nebude SBD Panorama proplácet faktury za řádně neobjednané dílo. Dokument předejte SBD Panorama (sken – elektronickou poštou, osobně nebo do schránky na budově SBD). Nezapomeňte na kopii pro vlastní potřebu a pozdější reklamaci.

Upozorňujeme domovní samosprávy, že je nutno dodržovat pravidla pro zadávání oprav bytového fondu podle aktuálních stanov:
čl. 86
Výbor samosprávy
q) seznamuje členy s návrhem družstva na opravy a investice bytového domu a projednává s nimi způsob jejich realizace,
r) seznamuje členy s tím, že na zajištění oprav a investic domu bude vedeno výběrové řízení nebo bude učiněna výzva k podání nabídky a informuje je s výsledkem tohoto řízení.
čl. 88
6) Není-li zvolen výbor samosprávy nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného pracovníka.
Zvýšené náklady s tím spojené se hradí k tíži střediska bytového hospodářství příslušné samosprávy.

Je nutné také dodržovat „Pravidla pro zadávání cenových nabidek“ , které byly zveřejněny na Shromáždění delegátů v roce 2010 a schváleny Shromážděním delegátů v roce 2011.

Pravidla pro zadávání cenových nabidek


Formulář pro žádanky

Další formuláře, smlouvy a dohody jsou dostupné na stránce „Interní dokumenty“.
Tyto dokumenty již nemusí být aktuální – jejich použití konzultujte s pracovníky družstva.
Pro přihlášení použijte přihlašovací údaje do systému Integri (jméno, heslo).

Všechny příspěvky


[VB]

Loading