info

Zveme všechny delegáty na řádné shromáždění delegátů PANORAMY SBD

které se uskuteční ve čtvrtek dne 10. 9. 2020 v sále Sokolovny (bývalý TROPIC), ulice Svatopluka Čecha č.p. 1137 v Uherském Brodě od 16.00 hodin.

Prezence od 15:30 hodin.

Poznámka:
Akce bude probíhat podle hygienicko-epidemiologických vyhlášek a nařízení, platných pro místo a čas jejího konání.

Pozvánka na řádné SD 10. září 2020


[VB]

Loading