pin-post

27.05.2020

Oživme stavebnictví
Doporučení k oživení bytové výstavby ve městech a obcích ČR

V kanceláři Svazu měst a obcí ČR v Praze na Vyšehradě došlo 26. května 2020 ke schůzce předsedy Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosty města Kyjova Františka Lukla s kolegy ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a ze Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD).

Cílem schůzky byl podpis společně vypracovaného doporučení pro oživení bytové výstavby ve městech a obcích v této těžké a náročné době. Důvod vypracování tohoto dokumentu je jasný, jde o udržení chodu národní ekonomiky ve všech úrovních a oblastech a restart bytové výstavby.

Dokument určený premiérovi a vládě ČR, Národní ekonomické radě vlády, poslancům a senátorům obsahuje šest hlavních doporučení:

  1. Možnost zachování daňového odpočtu u hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření.
  2. Možnost daňového odpočtu při splácení úvěru na pořízení družstevního podílu a podpora změny legislativního nastavení družstevní formy bydlení a nové družstevní výstavby.
  3. Časový test a jeho neprodlužování z doby 5 let na 10 let.
  4. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bez náhrady.
  5. Efektivní a intenzivní podpora nájemního bydlení.
  6. Legislativní úpravy v oblasti stavebního práva.

„My jsme připraveni investovat do obecní bytové výstavby,“ říká František Lukl a pokračuje, „jen potřebujeme jednoznačnou podporu od státu.
„Bytová družstva představují jeden ze základních pilířů dostupného bydlení ve všech vyspělých zemích Evropy“, upozorňuje předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil, „pak nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být i u nás.“

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza dodává: „Role stavebnictví je v současné chvíli nezastupitelná, protože bude klíčové při restartu české ekonomiky. Jsem rád, že jsme naše úsilí zkoordinovali s ostatními subjekty, kterých se situace dotýká.“

Zdroj:
Časopis „Stavebnictví“, číslo 06-07 / 2020, strana 6
Svaz měst a obcí ČR; ulice 5. května 1640/65; 140 00 Praha 4

Tisková zpráva SMO: nové okno
Text doporučení z 26.5.2020: soubor *.docx


Obnovme popularitu družstevního bydlení
Časopis Stavebnictví 03/2020, strana 24
Pro členy ČKAIT je časopis zdarma.

SMO ČR: řešení dostupného bydlení je nutnost

Současným trendem se tak podle zmíněných koncepcí stává přiklonění se k družstevnímu bydlení a ke zvýšení podpory nájemního bydlení.
Svaz vnímá jakési, v úvozovkách řečeno, obnovení formy družstevního bydlení, která má v tuzemsku historicky velkou tradici a v minulosti zaznamenala velké úspěchy jako vhodný doplněk k vlastnickému a nájemnímu bydlení.
Oživit myšlenku družstevního bydlení, zvýšit pozitivní přístup k němu ze strany veřejnosti, podpořit větší medializaci této formy bydlení a být součástí legislativního nastavení i úprav je jedním z cílů svazu.
Družstevní bydlení by mohlo pomoci i zvýšení dostupnosti bydlení pro ty sociální vrstvy obyvatelstva, které nemají dostatek naspořených financí a současně buď nedosáhnou na hypotéční úvěr, či na něj ani dosáhnout nechtějí.

Mgr. Radka Vladyková
výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky

… … …
V tomtéž čísle (Stavebnictví 03/2020) je na straně 28 článek „Rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev vody“ od Věry Brodecké (vedoucí zpracování dat firmy I.RTN s.r.o.).


Obnovení družstevní formy výstavby bytů podmíněné příslušnou legislativní podporou je nejjednodušší a pro stát nejlevnější cestou jak vybřednout z bytové krize, ve které se republika nachází. Družstevní bydlení se historicky osvědčilo jako finančně nejdostupnější forma bydlení kombinující pozitivní prvky bydlení vlastnického a nájemního. Je třeba, abychom u nás zbavili družstva stigma pohrobků minulého režimu (jak na ně bohužel mnohdy dotčení úředníci státní správy nahlíží i přes to, že družstva fungují v našich zemích už více jak 170 let) a vtiskli jim novou pozitivní image moderních společností, tak jak tomu je ve všech vyspělých evropských i mimoevropských zemích.
Výstavba družstevních bytů je jednou z cest jak toho docílit.
Svaz proto bude opět apelovat na Vládu ČR a příslušné ministry, aby svou pozornost a podporu věnovali také bytovým družstvům a příslušnými legislativními opatřeními umožnili oživení družstevní bytové výstavby.

Ing. Jan Vysloužil, předseda SČMBD

Viz také „rozhovor s předsedou SČMBD Janem Vysloužilem ze 7.3.2019“ (soubor PDF, nové okno)

Jak se díváte na možnou budoucnost družstevní výstavby bytů? Ta se v posledních desetiletích zastavila, ale teď je bytů velký nedostatek. Není to příležitost právě pro družstva?

Jednotlivá družstva s výstavbou chtějí začít. Víme, že některá pražská družstva, ale i družstva jinde v republice se o to snaží. Kdysi se ročně postavilo průměrně 25 tisíc bytů v rámci družstevní výstavby.
K takovému počtu se ale v dohledné době nedostaneme ani náhodou.

Proč ne? Poptávka je velká.
Dřív fungovala podpora družstevní výstavby. Byla financovaná ze tří zdrojů.

  • Část lidé složili ve formě členského podílu.
  • Na část byl poskytnutý dlouhodobý investiční úvěr s dobrou úrokovou sazbou.
  • A k tomu stát poskytoval nenávratnou finanční výpomoc.

To skončilo.
V současné době jsou dokonce bytová družstva diskriminována a jsou například vyloučena ze seznamu příjemců podpory v rámci některých dotačních programů.
Zdá se, že po roce 1989 většina poslanců nabyla přesvědčení, že jediná správná forma bydlení je ve vlastním bytě.
Jenomže v poslední době se zdá, že bere za své představa, že se lidé o byty v osobním vlastnictví budou starat lépe.

Jak jste na to přišel?
Začíná velmi rychle narůstat počet společenství vlastníků, která nemají vlastní statutární orgány, protože to lidé nechtějí dělat. Členové výborů společenství rezignují a společenství jsou pak leckdy paralyzovaná. Občanský zákoník nakladl na členy statutárních orgánů společenství velkou odpovědnost. Mají spoustu povinností, ale nemají žádné pravomoci. Vlastníci bytů se nemusí účastnit shromáždění společenství, a tak na ně přestávají chodit. Řada společenství nám avizuje, že se roky neuskutečnilo shromáždění. To je v podstatě rezignace na fungování správy domu.

I takové okolnosti by ale mohly nahrávat k jakési renesanci družstevního bydlení.
Víme, že družstva by mohla vyplnit mezeru při budování dostupného bydlení.
Ona totiž nejsou primárně motivovaná jednorázovým ziskem, ale dlouhodobou udržitelností tvorby a správy bytů.
Okolností, která nám také hraje do noty, je zpřísnění podmínek pro udělování hypoték.
My bychom po budoucích nájemnících družstevního bytu na začátku chtěli 20 až 30 procent ceny bytu jako jejich družstevní podíl. Zbytek by se hradil formou anuitních splátek po dobu 30 až 40 let. Řada lidí, kteří už dnes na hypotéku nedosáhnou, by se tak mohla dostat k bydlení v družstevním bytě.

Pokládáte tedy za reálné, že se družstevní výstavba bytů v nejbližších letech rozjede?
Pokud k tomu budou nastavena pravidla a předpisy na podporu družstevní výstavby, pak ano.
Věřím, že se družstevní výstavba znovu nastartuje i proto, že to všude kolem nás funguje.
V Česku je v tomto ohledu situace trochu pokřivená tím, že po roce 1989 všichni chtěli mít
vlastní byt.
Jsem ale optimista a věřím, že forma družstevního nájemního bydlení má před sebou nadějné vyhlídky.


Svůj názor na nedostatek nájemních bytů vyjádřil i Jiří Nouza, prezident svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR v rozhovoru, otištěném v časopise „Stavebnictví“, číslo 03/2019.
Svaz také spolupracuje na řešení stále častěji zmiňované otázky výstavby dostupného bydlení.
Chtěli bychom rehabilitovat pojem nájemního bydlení.
Tak velký podíl soukromého vlastnictví bytového fondu není na západ od našich hranic obvyklý – na druhou stranu tomu rozumím – po roce 1989 byl ve společnosti v tomto směru významný deficit „vlastnictví“, lidé prostě chtěli vlastní byty.
V ČR si stále pořizujeme především vlastní bydlení.
Problém současných astronomických cen bytů v Praze, ale i dalších městech je však už dále neakceptovatelný a developeři u nás převážně nejsou na výstavbu nájemního bydlení připraveni.
Fungují v režimu – investiční záměr, projdu povolovacím procesem, postavím, prodám.
Myslím, že s nimi je třeba otevřít diskusi, aby změnili v tomto směru pohled.
Pro mě slovo developer neznamená nepřítele, ale někoho, kdo přispívá k rozvoji daného území – a město by se s ním mělo regulérně domlouvat, vyjednávat o podmínkách, ne mu klást překážky.
Současné právní předpisy nejsou nastaveny tak, aby byla výstavba nájemního bydlení pro developery smysluplná.
Umím si v tomto směru představit úzkou spolupráci mezi privátním a veřejným sektorem, ať už je to municipalita, nebo stát.
Nájemní bydlení by mělo být standardem, souvisí nejen s mobilitou pracovní síly, ale také s ochotou lidí se za prací stěhovat.


[VB]

info

Od roku 2004 vychází časopis s názvem:
„Bytová družstva – SVJ – Správa domů“

Každé dva měsíce přináší na svých stranách novinky a informace ze života bytových družstev z celé republiky, právní a ekonomické informace, prezentuje firmy a jejich výrobky či služby.

Časopis ve formátu PDF naleznete
na stránkách svazu

Loading