info

Informace o nasmlouvaných cenách elektrické energie pro společné prostory domů  a plynu pro ohřev vody a vytápění.

Rádi bychom touto cestou informovali družstevníky a klienty naší společnosti o vývoji cen nasmlouvané elektrické energie a plynu pro SBD Panorama v letech 2011 – 2021/2023.

Pro léta 2021 až 2023 máme vyjednanou výhodnou fixovanou cenu elektrické energie 1510 Kč/MWh.

Informace o cenách elektřiny viz například kalkulačka zde.

U plynu  se nám podařilo sjednat velmi dobrou cenu 516 Kč za 1 MWh až do roku 2023.

Ve srovnání s aktuálními cenami elektrické energie a cenou plynu lze jednoznačně konstatovat, že fixace cen těchto komodit byl správný krok, který přináší družstevníkům a klientům naší společnosti velké finanční úspory.

Níže je uveden grafický přehled vývoje nasmlouvaných cen energií do roku 2021 – 2023.

plyn23-11

Odkazy:

Nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu, splňující kritéria Energetického regulačního úřadu: kalkulátor TZB-info
Jak počítá „Kalkulátor cen energií“ průměrné spotové ceny: stránky TZB-info
Ceny energií a paliv: rubrika TZB-info

Operátor trhu energií: stránky OTE


[VB]


Poznámka k cenám plynu pro domovní kotelny
Navržená (zatím neschválená) novela daňových zákonů od ledna 2020 ruší osvobození zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od daně ze zemního plynu  – sazba této daně činí 30,60 Kč za megawatthodinu spalného tepla.
Byla by to facka společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) a bytovým družstvům, jejichž členové v minulosti nahradili starý kotel na tuhá paliva novým ekologickým na zemní plyn.
Ministerstvo financí ČR uvedlo: Náklady na bydlení by měly vzrůst domácnostem vytápěným domovní kotelnou velmi nepatrně. Za předpokladu, že cena zemního plynu pro domovní kotelny se neliší od ceny zemního plynu určeného domácnostem a za předpokladu, že cena paliva představuje přibližně 80 % nákladů výsledné ceny tepla z domovní kotelny, vzroste při navrhovaném zrušení osvobození cena tohoto tepla o 1,9 %.

Stav 18.10.2019:
Zabránit zdražení vytápění stovek tisíc domácností se snaží poslanci. Rozpočtový výbor schválil návrh komunistky Miloslavy Vostré, aby z vládního daňového balíčku vypadlo zdražení plynu určeného pro vytápění v domácích kotelnách. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová si chce vyžádat stanovisko ministerstva životního prostředí.
Zdroj: IDnes.cz – zpravy

Stav 6.11.2019:
Podle Usnesení Poslanecké Sněmovny č. 770 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ – třetí čtení (6. listopadu 2019) zdražení plynu pro domovní kotelny zůstává ve hře tato změna:
Platné znění části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020 a s vyznačením změn a doplnění účinných k 1. lednu 2021 – § 8 Osvobození od daně
(1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý
a) pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, …

Změna zákona je předložena ke schválení Senátem ČR.

Loading