Na podzim roku 2021 byl realizován projekt „Zateplení bytového domu č.p. 849 v Nivnici“, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem akce je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu a snížení nákladů na bydlení.

Reg. č. projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014248


[VB]

Loading