MIMOŘÁDNÝ POSTUP PŘI VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2019

S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví družstevníků a vlastníků bytových jednotek ve správě bytového družstva PANORAMA, Uherský Brod, Horní Valy 2074, bylo rozhodnuto, že vyúčtování služeb spojených s nájmem bytové jednotky za rok 2019 bude postupně od 30. 3. 2020 vkládáno do jednotlivých poštovních schránek v bytovém domě.

V případě, že jsme od Vás obdrželi souhlas se zasláním vyúčtování prostřednictvím e-mailu, bude Vám toto vyúčtování zasláno na Váš e-mail. Kontrolujte prosím průběžně své poštovní a elektronické schránky.

Když provádíte měsíční úhrady nájmu prostřednictvím SIPO a složenkou a byl Vám vyčíslen přeplatek za rok 2019, pak sdělte písemně popř. na e-mail: chvilova@panoramamsbd.cz, popř. info@panoramasbd.cz číslo bankovního účtu, kam bude uvedený přeplatek zaslán.

Pokud provádíte měsíční úhrady nájmu prostřednictvím bankovního účtu, tak bude případný přeplatek zaslán na tento bankovní účet.

Tímto opatřením se vyhneme shromažďování lidí na chodbách bytového družstva a přispějeme k ochraně před případnou možnou nákazou a rozšířením virovými onemocněními.

Děkujeme za pochopení

Text oznámení je k dispozici zde: formát A4 (jedna strana)

Viz také: Dokumenty ke stažení


[VB]

Loading