info

Energie a dotační politika

Program Nová zelená úsporám, financovaný z Národního plánu obnovy, pomáhá dlouhodobě snižovat náklady na energie. Aktuální růst cen energií výrazně zvyšuje i zájem o dotace na úsporná opatření, jen za prvních pět měsíců tohoto roku požádalo o dotace více lidí než za celý loňský rok. Ministerstvo životního prostředí navíc ještě rozšiřuje pomoc domácnostem. Nově mohou peníze na výměnu nevyhovujícího vytápění získat majitelé bytů v bytových domech i jednotlivě a podpora se rozšiřuje také na majitele tzv. řadových domků evidovaných jako vymezené bytové jednotky.

Ministerstvo životního prostředí reaguje na doporučení Monitorovacího výboru OPŽP a posiluje snahu ČR i členských států EU zvýšit svou energetickou bezpečnost snížením závislosti na dodávkách plynu z Ruska.

Proto dochází k úpravě podmínek kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, konkrétně k navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc korun, tedy na celkových 180 000 Kč. Zároveň vstupuje v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům, a to i v programu Nová zelená úsporám.

Ministerstvo bude u kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

V rámci programu Nová zelená úsporám je poskytována dotace ve výši 50 %. Zde není nutné prokazovat nízké příjmy. S výměnou kotle je možné obdržet dotaci na provedení dalších energeticky úsporných opatření (např. zateplení, výměna oken či instalace fotovoltaických systémů nebo systémů pro využití tepla z odpadní vody.

Dotační výzvy plánují jednotlivé kraje spustit v průběhu letošního května a v červnu by měly začít od občanů přijímat první žádosti o dotace. Už nyní se ale zájemci o dotace mohou předběžně krajům hlásit. O podporu lze přitom požádat i v případě již uskutečněné výměny zastaralého zařízení. Základní podmínkou je, že k výměně došlo po 1. lednu 2021.

DALŠÍ ODKAZY

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
Raketový růst zájmu o NZÚ … v kurzu je fotovoltaika i výměny kotlů
Posun termínu zákazu provozu starých kotlů. Kotlíkové dotace běží dál … .
Operační program „Životní prostředí“
Národní plán obnovy (oficiální stránka)
Plynové kotle už nechceme podporovat, říká ministryně Hubáčková

OPZP01


[VB]