SVK-logo-250

Odečty vodoměrů

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (SVK) oznamují svým odběratelům, že v době od 1. srpna 2023 do 31. srpna 2023 bude ve městě Uherský Brod prováděn odečet vodoměrů.
SVK žádají občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení.

Společnost děkuje odběratelům za vstřícnost.

Pro zákazníky

Slovácké vodárny a kanalizace mají nový Zákaznický portál
Aktuální havárie a odstávky vody

Pro investory

Elektronická žádost o vyjádření k existenci sítí Vyjadřovací skužba


KVALITA PITNÉ VODY

Dne 02.03.2021 proběhlo jednání mezi firmami SVK Uherské Hradiště, Regio UB s.r.o. Uherský Brod a Panorama, stavební bytové družstvo Uherský Brod.
Jednání se týkalo kvality dodávané pitné vody.

Dohodnuté závěry lze shrnout do následujících postupů:

  • Havárie na vodovodních řadech ve městě Uh. Brod budou oznamovány firmám SBD Panorama a Regio UB, s.r.o. elektronickou formou.
  • Oznamovány budou rovněž plánované opravy (ne pouze havárie).
  • Při haváriích vodovodních řadů budou uzavírány domovní přípojky na objektech, které se nacházejí na odstavené části vodovodního řadu. Přípojky budou znovu otevřeny po opravení havárie a odkalení vodovodní sítě. Seznam přípojek bude vycházet z mapových podkladů předaných ing. Mikulcem a SBD PANORAMA.
  • Uzavřením domovních přípojek bude zamezeno vniku znečištěné vody do objektů v případě havarijního zásahu nebo plánované opravy.
  • Uzavírání přípojek vody do domů bude i u těch domů, které nejsou zásobovány teplem pouze od REGIO UB, ale i těch, které si teplou vodu ohřívají ve svých domovních kotelnách.
  • Bude poskytnuta informace, kde a kdy jsou přistaveny cisterny s pitnou vodou.
  • V případě, že kdokoliv z domu zjistí, že teče znečištěná i studená voda, je potřeba, aby toto neprodleně nahlásil na nepřetržitou poruchovou službu / dispečink SVK Uherské Hradiště, telefon 572 552 137

[VB]

Loading