domek

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je součástí tzv. energetického posudku, který hodnotí spotřebu energie při běžném provozu budovy. Povinnost mít PENB platí od 1. ledna 2013, a to na základě novely zákona č. 406/2000 Sb.Tato povinnost se zprvu vztahovala jen na některé typy budov a formy právního vztahu k nim. V následujících letech se pak tento seznam postupně rozšiřoval a v současné době se vztahuje na stavby a formy právního vztahu k nim tak, jak je uvedeno níže. Jde především o energetické a finanční výdaje na vytápění, ohřev vody, osvětlení nebo třeba větrání.Pokud má budova v těchto směrech nějaké nedostatky, měl by být součástí PENB i návrh stavebních úprav vedoucích ke zvýšení energetické efektivity.

Nejdůležitější informací uvedenou v PENB je energetická třída, ve které se daná budova nachází. Podstatné jsou ale rovněž informace o ploše obálky budovy včetně oken, dveří a podlah, obestavěném prostoru nebo energetické vztažné ploše. Do obálky se v neposlední řadě počítá i střecha budovy. Důležitý je také graf, který zobrazuje energetické vstupy (elektřina, plyn, biomasa, uhlí nebo jiné). Díky němu lze spočítat náklady na vytápění domu.
V PENB najdete i označení šetrnosti objektu k životnímu prostředí nebo informace o izolačních vlastnostech budovy.

Navzdory tomu, že výpočty předcházející vystavení průkazu jsou poměrně složité, je jejich výsledek vyjádřen v podobě přehledného energetického štítku a tak srozumitelný i laikovi.

Štítek budovu zařazuje na konkrétní pozici sedmibodové stupnice [A – mimořádně úsporná (zelená) až G – mimořádně nehospodárná (červená)] pomocí písmene a barvy. Pozice na této škále se celkem pochopitelně promítá i do ceny nemovitosti – pokud se nachází v horní části, bývá obvykle dražší než ta ze spodních pater škály.

PENB se týká energetických výdajů spojených zejména s:

 • vytápěním,
 • ohřevem vody,
 • větráním a klimatizací,
 • osvětlením.

Povinnost pořízení Průkazu

PENB dnes musejí mít všechny novostavby a budovy, na kterých byla v nedávné době provedena větší rekonstrukce.

Povinnost mít PENB se vztahuje konkrétně na:

 1. stavebníka, vlastníka nebo společenství vlastníků při výstavbě domu nebo větších změnách,
 2. vlastníka nebo společenství vlastníků při prodeji nebo pronájmu budovy,
 3. vlastníka bytové jednotky při jejím prodeji nebo pronájmu.

Jak se vyhnout energetickému štítku (PENB)

PENB není potřeba, jedná-li se o budovu:

 • s energeticky vztažnou plochou do 50 m²,
 • používanou k bohoslužbám a náboženským účelům,
 • pro rodinnou rekreaci, využívanou jen po část roku (s odhadovanou spotřebou energie nižší než 25 % spotřeby při celoročním užívání),
 • nacházející se na území památkové rezervace (nikoli památkové zóny, tam PENB potřebujete),
 • která má status kulturní památky,
 • používanou k průmyslové a zemědělské výrobě se spotřebou do 700 GJ ročně,
 • postavenou před 1. 1.1947, pokud na ní nebyla provedena žádná významná rekonstrukce,
 • z okruhu tzv. vybraných budov (např. těch, které zajišťují bezpečnost státu).

K čemu je energetický štítek nemovitosti (PENB)

Díky energetickému štítku, resp. energetickému posudku se můžete coby vlastník domu či bytu dozvědět, jak energeticky náročné je vaše užívání dané nemovitosti. Na základě toho si pak můžete naplánovat její modernizaci.

V případě, že kupujete nemovitost, štítek vám pomůže rychle a snadno zjistit, jak energeticky náročná tato nemovitost je. Můžete si tak snadno spočítat, na kolik vás vyjde po případné koupi její dlouhodobé užívání.
PENB je tedy nezbytnou součástí prodeje/koupě nemovitosti, ale nutností je i v případě jejího pronájmu.

Platnost PENB (energetického štítku)

PENB platí 10 let ode dne jeho vyhotovení. Pokud však dojde k rozsáhlejší změně budovy, je třeba jej aktualizovat. Zákon tuto změnu definuje jako změnu na více než 25 % plochy obalových konstrukcí budovy.

Jak získat energetický štítek domu

PENB smějí vyhotovovat pouze certifikovaní odborníci, jejichž seznam najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, které za jejich odbornost zodpovídá.

Cena vypracování PENB může být velmi různá, záleží na velikosti stavby, jejím technickém vybavení a také na tom, zda se jedná o novostavbu nebo starší objekt. Počítejte však s tím, že PENB vás přijde minimálně na částku kolem 2 000 Kč.

Co všechno si budete muset k žádosti o PENB připravit?

 • projektovou dokumentaci,
 • údaje o provozním režimu budovy,
 • zprávu o úrovni technického zařízení budovy (TZB) a stavu tohoto zařízení,
 • údaje o orientaci budovy vzhledem ke světovým stranám,
 • technickou zprávu souhrnnou – případně její technické části,
 • půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností,
 • pohledy na objekt ze všech stran,
 • minimálně jeden řez objektem.

Energetický štítek na byt

Pokud hodláte prodat byt nebo jej pronajmout, měli byste energetickou třídu domu, v němž se byt nachází, uvést již v inzerátu.
V případě, že PENB ještě nemáte, musíte uvést třídu G, tedy tu nejhorší. Tím se však nezbavujete povinnosti nechat si PENB vypracovat. Nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy jej totiž budete muset předložit.

Náležitosti spojené s PENB kontroluje Státní energetická inspekce. Pokud předepsaná nařízení porušíte, může vám hrozit pokuta až ve výši 100 000 Kč. Ještě vyšší pokuty – až do 5 milionů Kč – mohou dostat právnické nebo podnikající fyzické osoby, takže se určitě vyplatí mít všechny záležitosti spojené s PENB v pořádku.

Podrobnosti viz v článku „K čemu je průkaz energetické náročnosti budovy a jak jej získat“

Další odkazy:

Zákon č. 406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření energií
Vyhláška č. 264/2020 Sb. – Vyhláška o energetické náročnosti budov
Vzor PENB (příloha č. 4 k vyhlášce č. 264/2020 Sb.)


NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY SPOTŘEBIČŮ

Už od března roku 2021 dodávají výrobci elektrospotřebičů do balení výrobků nové energetické štítky. Zařazení výrobků do energetických tříd podle jejich spotřeby elektrické energie je díky novému značení přehlednější.
Energetické třídy se netýkají pouze domácích spotřebičů, ale celé řady dalších produktů. Jejich účel je však vždy stejný – ukázat energetickou náročnost zboží a pomoci zákazníkovi při výběru.

Označení energetickým štítkem je v České republice povinné pro tyto domácí spotřebiče:

 • automatické pračky,
 • bubnové sušičky prádla,
 • pračky kombinované se sušičkou,
 • chladničky, mrazničky a jejich kombinace,
 • vinotéky,
 • myčky nádobí,
 • televizory,
 • vysavače,
 • trouby a sporáky,
 • digestoře,
 • zdroje světla,
 • svítidla,
 • kotle,
 • ohřívače vody (bojlery),
 • klimatizační jednotky,
 • větrací jednotky.

Nově štítek obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G pro všechny typy a modely v daných skupinách výrobků. Zmizí tedy nejasné a matoucí označení s jedním až třemi „+“ přidávané k třídě A.
Na novém štítku je také QR kód, jehož prostřednictvím lze rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků.
Spotřeba energie výrobků je nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku.
Od března 2023 jsou nové energetické štítky na svítidlech a světelných zdrojích.

Odkazy na nové energetické štítky spotřebičů:

Jak se vyznat v energetických štítcích domácích spotřebičů
Datart – nákupní rádce – nové energetické štítky

GALERIE

[VB]

Loading