info

Zveme všechny delegáty na řádné shromáždění delegátů PANORAMY SBD

které se uskuteční v pondělí dne 17. 6. 2024 ve velkém sále  Domu kultury,  Mariánské náměstí č.p. 2187  v Uherském Brodě od 16.00 hodin (prezence od 15:30 hodin).

Podmínky účasti, program a další údaje jsou uvedeny v textu pozvánky:

UB_DK_03

Na stránku

„Shromáždění delegátů od roku 2021“

v interních informacích byly uloženy následující dokumenty z loňského jednání shromáždění delegátů (SD), které se konalo dne 19. 6. 2023 od 16:00 ve velkém sále Domu kultury Uherský Brod:

  1. Pozvánka na SD 19. 6. 2023
  2. Jednací řád
  3. Zpráva představenstva o činnosti PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2022 až ke dni konání shromáždění delegátů v 06 / 2023
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2022
  5. Zpráva kontrolní komise pro jednání shromáždění delegátů 19.6.2023
  6. Návrh na usnesení ze shromáždění delegátů 19. 6. 2023, podepsaný
  7. Zápis ze SD dne 19. 6. 2022 (ověřený)


[VB]

Loading