Dotace z fondů EU

Energetické informace

Průběžně aktualizováno …

Letošní novinky

Podpora v tomto roce … průběžně aktualizováno

Novinky v roce 2022

Graf vystihuje trend …

Oprava BD 849 Nivnice

Spolufinancováno EU v rámci IROP