Žádáme naše členy a klienty, kteří nám doposud nesdělili elektronickou adresu pro zaílání elektronické korespondence, aby tak učinili, abychom je mohli aktuálně a průběžně informovat o činnosti spojené se správou domu, kterou vykonáváme. Svůj elektronický kontakt prosím zašlete na e-mailovou adresu info@panoramasbd.cz

Loading