Vážení přátelé,

to, co chci sdělit je věc, která se týká funkcionářů společenství vlastníků, případně osob vykonávajících správu domů, kde byly vymezeny jednotky.

Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. zavádí od 1.1.2018, mimo jiné, nový paragraf 184a Souhlas vlastníka a navazující řízení. Z tohoto vyplývá, že oproti dosavadní praxi k žádostem o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví dokládá souhlas vlastníků (4 jednotky), společenství, nebo správce (osoba mající majoritu v domě).

Tato změna přenáší odpovědnost ke stavebním úpravám bytů (jednotek) na společenství, které se bude muset umět poprat s tím, zda souhlas vydá či nikoliv.

V čem spatřuji prospěšnost nového paragrafu je to, že v současnosti, chtěl-li někdo provést např. zvětšení otvoru v nosné stěně mezi kuchyní a obývacím pokojem (nejčastější záležitost), musel mít souhlas ke stavebrnímu povolení od všech vlastníků jednotek, tedy všech spoluvlastníků, ikdyž tito vlastníci nebyli nijak stavebními úpravami dotčeni (mají byt v úplně jiném vchodě atd.). A získat vyjádření od osoby, která je sice vlastníkem bytu, ale současně v bytě nebydlí a je třeba dlouhodobě v zahraničí, vedlo k neřešitelným omezením, která vyústila k tomu, že se stavební úpravy dělaly nelegálně a bez schválení stavebním úřadem, ale také bez vědomí společenství, a tyto úpravy měly za následek praskání stěn nebo základů domů.

Jakožto stavební bytové družstvo máme ve svých řadách stavebně schopné pracovníky schopné posoudit vliv změn na dům. Horší je to v případě jiných správcovských organizací, které takové osoby nemají. Odpovědnost za vydaný souhlas ponesou funkcionáři společenství a bude na jejich bedrech, jak se s daným problémem vypořádají a zabrání vzniku následných škod, které neodborně vydaným souhlasem, mohou způsobit. Doporučuji obezřetnost a navázat spolupráci s odborně způsobilými osobami, které budou zohledňovat veškeré dopady stavebních úprav na dům.

Ing. Vladimír Vaculík

Loading