Oznámení

Rozhodnutím představenstva PANORAMY, stavebního bytového družstva, ze dne 16.4.2018,  byl odvolán Ing. Vladimír Vaculík z funkce předsedy představenstva a předsedy družstva PANORAMA, stavební bytové družstvo, se sídlem Uh. Brod, IČ 0050211, dnem 16.4.2018.

Představenstvo rozhodlo, že do doby zvolení nového předsedy představenstva a předsedy družstva, bude záležitosti ve vztahu k družstvu, příslušející dle stanov a obecně platných předpisů do výlučné kompetence předsedy, vykonávat představenstvo. Na písemných náležitostech, vyžadující podpis statutárního orgánu, bude dle obchodního rejstříku uveden místopředseda a člen představenstva podle pořadí stanoveného představenstvem.

Dále představenstvo pověřilo řízením družstva a koordinací činnosti jednotlivých úseků družstva do doby zvolení nového předsedy představenstva a předsedy družstva vedoucího technického úseku Ing. Rostislava Slintáka. Ostatním zaměstnancům družstva zůstává výkon práce dle jejich dosavadní pracovní náplně.

Loading