Ocenění

PANORAMA boduje a rozšiřuje tak významně své portfolio spravovaných nemovitostí.

Za účasti zástupců společnosti 3VaH, s.r.o. a představenstva PANORAMY, stavebního bytového družstva došlo v  pátek 10. 8. 2018 k  podpisu smluv týkajících se nové správy bytových a nebytových prostor tří bytových domů.
PANORAMA tak získala do svého portfolia správy celkem 63 bytových jednotek, 23 nebytových jednotek a zároveň rozšířila své působení v  Luhačovicích a Uherském Brodě.
Společnost uspěla v  náročném výběrovém řízení a podpis těchto smluv tak jednoznačně potvrzuje kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
[VB]

Loading