Vážení členové družstva,

s ohledem na opakující se mylné informace, týkající se převodu jednotek (družstevních bytů a nebytových prostor – garáží) z vlastnictví družstva do vlastnictví členů po roce 2020 si vám dovolujeme podat aktuální informace o této záležitosti:

PANORAMA SBD převádí členům jednotky do vlastnictví na základě:
— jejich zákonného nároku za podmínky členství v družstvu jako fyzická osoba,
— po podání žádosti a splnění závazků vůči družstvu – splacení anuity,

PANORAMA SBD dále převádí jednotky členům na základě usnesení shromáždění delegátů ze dne 31.5.2006, kdy tato činnost byla včleněna přímo do stanov,

PANORAMA SBD bude převádět jednotky do vlastnictví členů i po roce 2020, a to všem členům, kteří projeví zájem, bez ohledu na námitku promlčení nebo podání žádosti .

PANORAMA SBD při převodech postupuje a bude postupovat vždy v souladu s výše uvedenými informacemi.

V případě potřeby bližších informací se můžete obrátit na právní oddělení:
JUDr. Jana Šmídová; tel.: 572 632 011; email.: smidova@panoramasbd.cz

Viz „Sdělení SBD Panorama k převodu bytů do vlastnictví členů“ (nové okno)


[VB]

Loading