domekMinistryně Klára Dostálová na jednání vlády dne 12. 4. 2021 představila „Koncepci bydlení České republiky 2021+“. Dokument, který byl vládou schválen, shrnuje vývoj bydlení od roku 2010, hlavní problémy v oblasti bydlení a jejich řešení. Stanovuje cíle dostupného, stabilního a udržitelného bydlení, v rámci kterých je definováno jedenáct opatření a z nich plynoucí úkoly, které jsou koncipovány na pětileté období.

Ve výčtu opatření pro zajištění dostupného kvalitního bydlení je zahrnuta v nemalé míře i podpora bytového družstevnictví, jejímž cílem je zlepšení právní úpravy družstevnictví a jeho financování, včetně zavedení investiční podpory nebo odpočtu zaplacených úroků, včetně podpory informovanosti a zvýšení zájmu o družstevní výstavbu.

Podrobněji na stránkách MMR:
článek „Bydlení ČR 2021+“
vlastní dokument (formát PDF; 5 MB, 93 stran)[VB]

Loading