Oznámení o uzavření budovy

Kanceláře PANORAMY Uherský Brod, budova Horní Valy 2074 budou ve dnech 4. až 8. července 2022 uzavřeny z důvodu celofiremní dovolené.

Všem našim zákazníkům přejeme příjemné strávení prvního prázdninového týdne.

V případě urgentních technických záležitostí volejte čísla příslušné havarijní služby:viz seznam zde (havarie strana 2)

Děkujeme za pochopení.

Zkuste navštívit Aquapark Delfín s novými venkovními atrakcemi


Dne 5. července je státní svátek: Den moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Dva bratři ze sedmi děti – mladší Konstantin Filosof (Cyril) a starší Metoděj – pocházeli ze Soluně / Θεσσαλονίκη / Thessaloniki.
Svou křesťanskou misi, která přinesla na Moravu písmo a liturgii ve slovanském jazyce, začali v roce 863 na pozvání druhého velkomoravského krále Rastislava (Svatopluka staršího), provázeni slovy byzantského císaře Michala III: „„Slyš, Filosofe, tato slova! Není jiného než tebe, kdo by toto mohl vykonat, pročež vezmi hojnost darů a svého bratra Metoda a jdi! Neboť jste Soluňané a všichni Soluňané mluví čistou slovanštinou.
viz též Magnae Moraviae Fontes Historici

Sedmnáct metrů vysoký bílý dvojramenný kříž, doplněný papežským symbolem, byl vyroben ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě a umístěn na prostranství před bazilikou minor (s dvojím zasvěcením: svatému Cyrilu a Metoději a Nanebevzetí Panny Marie) na Velehradě na počest eucharistie konané 22. 4. 1990, které se osobně zúčastnil svatý otec Jan Pavel II (Karol Józef Wojtyła).
Velehrad


[VB]

Loading