Od 1.1.2014 vstoupila v platnost nová legislativa, která se dotýká vlastnictví bytových jednotek, tak členství v bytových družstev.

 1. K prodeji jednotky ve vlastnictví je třeba nabyvatelům předkládat potvrzení osoby vykonávající správu domu. Toto potvrzení PANORAMA, SBD vyhotovuje na základě žádosti prodávajícího a uzavření dohody o úhradě nákladů spojených s vyhotovením tohoto potvrzení. Upozorňujeme na to, že rozsah potvrzení neumožňuje jeho vyhotovení na počkání a k jeho vyhotovení PANORAMA, SBD potřebuje čas několika dnů.
 2. Od 1.1.2014 zanikl převod členských práv a povinností a nahradil jej převod družstevního podílu podle Zákona o obchodních korporacích. Nelze použít formulář v interní části ….
 3. Od 1.1.2014 platí aktualizované stanovy PANORAMY, SBD – upozornění pro zájemce o členství:
  • Stanovy umožňují společné členství v družstvu jen manželům v rámci společného jmění manželů. Podílové spoluvlastnictví družstevního podílu se neumoňuje.
  • Stanovy neumožňují poskytovat družstevní podíl do zástavy věřitelům.
  • Dluhy předcházejícího člena přecházejí na nabyvatele družstevního podílu.
  • Rozdělení vyúčtování při převodu družstevního podílu za různá období v průběhu kalendářního roku jsou na objednávku, není zde zákonná povinnost

Loading