Podnájem bytu

Změna pravidel pro skládání ručební jistiny při podnájmu bytu:

1. Při udělení souhlasu se prověřuje bezúhonnost podnájemníka(ů) – zda v minulosti nenarušoval soužití v domě, nepoškozoval byt a společné části domu.

2. Žadatel o vydání souhlasu k podnájmu uhradí administrativní poplatek.

3. V případě prokázání, že platby nájmu a za plnění spojená s užíváním (služby) jsou nadále realizovány členem-nájemcem, dále člen-nájemce minimálně po dobu 3 let před podáním žádosti o schválení podnájmu nedlužil = není třeba složit ručební jistinu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a plnění poskytovaných s užíváním (t.j. služeb).


[VV]

Loading