Úklid společných prostor

Úklid společných prostor bytového domu

Jako „společné prostory domu“ (společné části) jsou označovány takové prostory, které jsou společné všem nájemníkům a vlastníkům pro užívání. Je to například vchod, zádveří, schodiště, výtah, sušárna, kočárkárna, kolárna a další prostory stejného typu.

Pravidelný úklid společných prostor bytových domů je mnohdy nepříjemnou aktivitou, která může vyústit i ve spory mezi jeho obyvateli – zejména v případech, kdy řádně nefunguje samospráva domu. 

V bytovém družstvu Panorama je úklid společných prostor upraven
(a)
činností samosprávy domu (viz „Stanovy“ – článek 86, „Výbor samosprávy“)
(2) Výbor samosprávy zejména (d) dbá na dodržování domovního řádu a zásad slušnosti mezi členy užívajícími družstevní majetek v okruhu působnosti samosprávy
(b)
„Domovním řádem“ (viz čl. 6, „Zajištění pořádku a čistoty v domě“)
Uživatel bytu a osoby s ním společně bydlící jsou povinni dbát dobrých mravů, a to zejména udržovat v domě pořádek a čistotu.
Pokud úklid společných prostor v domě dle rozhodnutí uživatelů jednotek nezajišťuje externí úklidová firma, jsou uživatelé bytových jednotek povinni dle zvyklostí v domě provádět „velký a malý“ úklid.


Text „Stanov“ a „Domovní řád“ ve formátu PDF naleznete na stránce
Dokumenty ke stažení


Pro každé SVJ se obecně doporučuje:
Na shromáždění vlastníků si odsouhlasit (hlasováním) způsob a četnost provádění úklidu. Pokud bude výboru uložena povinnost zajistit úklid všech společných prostor, jsou dvě možnosti:
(1)
Firmou nebo ochotným vlastníkem / nájemníkem za úplatu = výbor se o to postará.
Problém může nastat v menších sídlech, kde je pouze jedna úklidová firma a ta si klade podmínku např. uzamykatelnou místnost či skříň pro uložení čistících potřeb a přístup k teplé vodě.
(2)
Svépomocí = výbor zhotoví rozpis a vyvěsí.
Pokud někdo z nájemníků / vlastníků toto provádět z jakéhokoli důvodu nemůže, najde si sám zástupce, který úklid za něj (třeba za úplatu) provede. Tímto zástupcem může být i úklidová firma.


[VB]

Loading