info

Úprava předpisu úhrady záloh v položkách tepla

Vážení uživatelé bytových jednotek,

dle informace od společnosti REGIO UB s.r.o došlo ke snížení cen zemního plynu cca o 25% od 1.7.2023. Cena v této výši je stanovena a zafixovaná i pro rok 2024.

Nabízíme proto možnost individuálního snížení zálohové platby v předpisu úhrad spojených s bydlením. Pokud má někdo zájem předpis adekvátně snížit, může písemně požádat na Panoramě SBD.

email: chvilova@panoramasbd.cz
Případně zaslat poštou, vhodit do schránky nebo přijít osobně na družstvo…

Předběžná částka snížení na předpisu plateb se může pohybovat v rozmezí od 300 – 500,- Kč / měsíčně.

Pokud platba zůstane beze změny, pak při vyúčtování celého roku bude vrácen vyšší přeplatek. O peníze nikdo nepřijde.

Zpráva se týká bytových domů SBD Panorama, do kterých je dodávána tepelná energie (topná voda pro topení – TV a přípravu teplé užitkové vody  – TUV) prostřednictvím blokové kotelny společnosti REGIO.

Jde o 1577 bytů ve 48 domech s čísly popisnými 1556, 1557, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1813, 1811, 1812, 1818, 1819, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1938, 1829, 1830, 2071, 2072, 2154, 2155, 2156, 2157, 2171, 2172, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 a nebytové prostory ve vlastnictví SBD Panorama ve výškovém domě č.p. 1571.

Text tohoto sdělení je dostupný ke stažení zde na webu.

Ceník tepelné energie, který vydala společnost RegioUB pro rok 2023 je ke stažení na jejím webu tady


[VB]

Loading