info

Informace o nasmlouvaných cenách plynu pro ohřev vody a vytápění v domovních kotelnách provozovaných SBD Panorama.

Rádi bychom touto cestou informovali družstevníky a klienty naší společnosti o vývoji nasmlouvané ceny plynu pro SBD Panorama na rok 2024.

Ke konci roku 2023 končí současná velmi výhodná 3letá fixace ceny plynu (jako nejvýznamnější položky ceny tepla), kterou jsme měli zasmluvněnu v letech 2021-2023.

Nová, vyšší cena plynu je od 1.1.2024. Smlouva je uzavřena na 1 rok.
Dohodnutá cena bude 1478 Kč / MWh, což je asi 3x vice, než bylo doposud.

V průběhu listopadu a prosince roku 2023 bude všem rozeslán nový předpis úhrad spojených s bydlením na rok 2024, zohledňující toto zvýšení ceny.

Proveďte si od 1. 1. 2024 prosím změnu v platbách u banky.
Pokud máte nastavenu platbu přes INKASO a SIPO je třeba zkontrolovat nastavený limit platby u banky.

Kotelny Panorama Teplo a Servis nemovitostí, s.r.o. zásobují kromě sídla družstva Horní Valy č.p. 2074 následujících 91 objektů (jde o bytové domy, provozovny, objekty služeb a občanského vybavení):

Bánov 548, 576, 597
Bojkovice 710-11, 712-13, 714, 716-17, 720-21, 722-23, 724, 799, 826, 892-3, 894-5, 896-7, 898-9, 901, 902
Březová 435
Dolní Němčí 629, 718
Květná 173, 378, 577, 619, 760, 780, 808, 923, 924
Luhačovice 428, 735, 975, 1058, 1121
Nivnice 859-860, 863, 871-872, 896, 897, 908, 909, 952-3-4
Prakšice 297
Strání 208
Suchá Loz 297

Uherský Brod:
Babí Louka 2503, 2504
Horní Valy 2536 (lékařský dům)
Malá 1726
Močidla 2162
Na Dlouhých 810, 811, 812
Na Chmelnici 2019, 2020, 2021
Na Tržišti 1700, 1701
Primátora Hájka 826
Rolnická 1776, 1777
Strojařů 1612, 1613
Svatopluka Čecha 1280
Tkalcovská 815, 816, 817-818, 854-855, 856-857
Neradice 2324 (multifunkční objekt pro komerční služby a bydlení)
Zátiší 1958 (firma Sanizo), 2575 (sportovní hala – tenisový klub)

Havřice ul. Brodská 117 (ZŠ), Brodská 66 (družina)

Vlčnov 1169

Níže je uveden grafický přehled vývoje ceny plynu pro SBD Panorama od roku 2012 do dnešní doby.

plyn_23-11

Text oznámení můžete stáhnout jako soubor PDF zde


[VB]

Loading