Plyn – dodávky

Cena plynu pro domovní kotelny

Nová cena od roku 2024

Informace o nasmlouvaných cenách elektrické energie a plynu

Elektřina pro společné prostory; plyn pro TV a TUV do roku 2023 …

Nabídka energií a služeb PP, a.s.

Nabídka energií i služeb pro BD, SVJ a domácnosti od Pražské plynárenské.