Správa

Změna ve funkci

Nová předsedkyně SBD – čtěte více …

Dokumenty ze Shromáždění delegátů

Do interních informací byly uloženy dokumenty z 1. 6. 2022.

Výpadek Integri

IS Integri může mít poruchu …

Úprava správních poplatků

Úprava správních poplatků SBD Panorama – čtěte více uvnitř …

Rozšiřujeme portfolio

PANORAMA rozšiřuje portfolio …

Jubilejní rok 2020

V roce 2020 uplynulo 60 let … aktualizováno …

Vydání závazných dokumentů

Úprava správních poplatků SBD Panorama a nový Domovní řád (dva formáty: A4, A2). Čtěte více uvnitř …